पारशिवनी: वराडा येथे महामार्ग पोलीस मदत केंद्र टेकाडीव्दारे अपघात जखमींना मदत करण्याचे प्रात्याक्षिके व मार्गदर्शन शिबीर पार पडले

पारशिवनी: वराडा येथे महामार्ग पोलीस मदत केंद्र टेकाडीव्दारे अपघात जखमींना मदत करण्याचे प्रात्याक्षिके व मार्गदर्शन शिबीर पार पडले

Uncategorized
पारशिवनी: वराडा येथे महामार्ग पोलीस मदत केंद्र टेकाडीव्दारे अपघात जखमींना मदत करण्याचे प्रात्याक्षिके व मार्गदर्शन शिबीर पार पडले   (more…)
Read More